ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް  
ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރޯޑްޝޯވ އެއް 12 ޖުލައި 2014 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިތަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި

Monday, July 07, 2014
 : 


 

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ނޫރުލްއިސްލާމުން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ރޯޑްޝޯވ އެއް ޖުލައި 12 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ހިތަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މި ރޯޑްޝޯވް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހިތަދޫ ސްކޫލް ކުރިމަތިން ބޮޑުމަގުގެ ތާރުގަނޑު ނިމޭ ހިސާބުގައި ކުރިން މޮނިޔުމަންޓް ބެހެއްޓިފައި ހުރި ދިމާލުގައެވެ.

ރޯޑްޝޯވގެ ސްލޯގަން އަކަށް ބޭނުންކުރަނީ "ACHIEVE YOUR GOAL" އެވެ.

މި ރޯޑްޝޯވ ގައި ދީނީ ބައެއް ފޮތްތަކާއި ލީފްލެޓްތައް ހިލޭ ބެހުމާއި، ސްމާޓް ފޯނުތަކަށް ޤުރްއާން، ޙަދީޘް، ދުޢާ، ބަންގި ފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ޤުރްއާން އޯޑިއޯ ހިލޭ އަޅައި ދިނުމާއި، ދީނީ ކައުންސެލިން ދިނުމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ވީޑިއޯ މަދަހަ ޔޫއެސްބީތަކަށް އަޅައި ދިނުމާއި، ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފްގެ ބައެއް ދަރުސް ސީޑީތައް ވިއްކުމާއި، ޢިލްމުވެރިންގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމެވެ.

މި ރޯޑްޝޯވ ގައި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ހިތަދޫ ކެމްޕަސްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރަށް އައްޑޫގެ ގިނަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންތަކެއްވެސް މި ރޯޑްޝޯވ ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރޯޑްޝޯވ ކުރިއަށް ދާނީ 12 ޖުލައި 2014 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ޢަޞްރު ނަމާދުގެ ފަހުން ފެށިގެން ހަވީރު 5:45 އާ ހަމައަށެވެ.

މި ރޯޑްޝޯވ ގައި ހިތަދޫގެ ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 1071 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް