ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް  
މުސްލިމް ޒުވާނާ މިނަމުގައި ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުސެއް ބާއްވައިފި

Monday, May 12, 2014
 : 


 

 

މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކެޑެމީގެ މެންބަރު، ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުސެއް " މުސްލިމް ޒުވާނާ " މި މައުޟޫޢަށް ހިތަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

10 މޭއި 2014 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޢިޝާ ނަމާދަށްފަހު ބޭއްވުނު މިދަރުސް އަޑުއެހުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ހުކުރު މިސްކިތަށް ހާޒިރުވިއެވެ.


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 1024 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް