ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް  
ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އަހަރީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި 245 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެއްޖެ

Thursday, August 05, 2010
 : 

ނޫރުލްއިސްލާމް އަހަރީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް ރަމަޟާން 1431 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވި އިރު، މުބާރާތުގައި 245 ދަރިވަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމް ޓީމުން އުއްމީދު ކުރިވަރަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދެއްކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

މިއަހަރު ހަމައެކަނި އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫ އަށް ބޮޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ކަމުގައި ވިޔަސް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަންނަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ބާއްވާނީ މުޅި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 903 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް