ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް  
ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ދެވަނަ އަހަރީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ހުޅުމީދޫގެ ބައިވެރިން މުބާރާތުގައި ކިޔެވުން ކުރިއަށް ދަނީ

Monday, August 15, 2011
 : 

 

ހެނދުނު 9:45

ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ދެވަނަ އަހަރީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ހުޅުމީދޫގެ ކުދިންގެ ކިޔެވުން މިއަދު ހުޅުމީދޫ އަތޮޅުމަދުރަސާގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ގައި ފެށުނު ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ދާނީ، މެންދުރު 12 އާ ހަމައަށެވެ. އޭގެފަހުގައި މެންދުރު ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން 13:00 އިން 15:00 އަށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ ދެބޭފުޅުންނާއި މުބާރާތުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާ 3 ބޭފުޅުން މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ ހުޅުމީދޫ އަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

ހުޅުމީދޫއިން މި މުބާރާތުގައި 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ކިޔަވާނެއެވެ.

 

 


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 1024 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް